276°
Posted 20 hours ago

Seagate Desktop, 8 TB, External Hard Drive HDD – USB 3.0 for PC Laptop and Mac and Two-year Rescue Services (STGY8000400), Black

£91.46£182.92Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Als dit het enige exemplaar is van uw belangrijke gegevens, verdient het aanbeveling om software voor gegevensherstel uit te voeren op de schijf, om te proberen uw bestanden terug te zetten. Als u een onbekend apparaat of ander apparaat ziet, klik dan met de rechtermuisknop op het apparaat en selecteer Eigenschappen.

Als u macOS 10.13 of een recentere versie gebruikt, klikt u linksboven in het venster en selecteert u " Show All Devices" (Toon alle apparaten), zodat u de schijf en de volumes kunt zien. Als er geen vermelding met een inspringing is, moet de schijf opnieuw worden geformatteerd of moet de software voor gegevensherstel op de schijf worden uitgevoerd om te proberen uw bestanden terug te zetten.Open Finder > Applications (Toepassingen) > Utilities (Hulpprogramma's) > Disk Utility (Schijfhulpprogramma). Probeer enkele van de specifieke probleemoplossingen van Apple uit te voeren. Mogelijk verhelpt u hiermee het probleem. Als de schijf niet wordt weergegeven op uw bureaublad of in Finder, controleert u Disk Utility (Schijfhulpprogramma). Als de schijf niet wordt gedetecteerd in Disk Utility (Schijfhulpprogramma), lees dan de sectie Systeeminformatie/Systeemprofiel.

Zodra het proces van Verify Disk (Controleer schijf) voltooid is, wordt u gevraagd of u de schijf wilt repareren of wordt gemeld dat de schijf in orde is. In addition to their physical shape differences, USB ports on the computer side will variously support USB 3.0, 3.1, or 3.2, depending on the age of the computer and how up to date its marketing materials are. You don't have to worry about the differences among these three USB specs when looking at ordinary hard drives, though. All are inter-compatible, and you won't see a speed bump from one versus the other in the hard drive world. The drive platters' own speed is the limiter, not the flavor of USB 3. The LaCie 2big RAID array promises the reliability and delivers the performance benefit you'd expect from 7,200rpm platters, magnified by the default RAID 0 setting, while the optional RAID 1 setting is available if you want data redundancy. (A JBOD mode is also available if you don't want to use RAID.) Who It's For De System Management Controller (SMC) van een Mac opnieuw instellen - https://support.apple.com/nl-nl/HT201295

LaCie 2big RAID (8TB)

Nadat u in System Information/System Profiler (Systeeminformatie/Systeemprofiel) bent, gaat u als volgt te werk: Opmerking voor One Touch with Hub-schijven: One Touch with Hub-schijven waarop beveiliging is ingeschakeld, worden weergegeven als niet-geïnitialiseerd en niet-toegewezen totdat ze worden ontgrendeld. Meer informatie vindt u in dit artikel: One Touch with Hub niet-geïnitialiseerd en niet-toegewezen.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment